Vi hjelper deg med å finne rett varebil enten du er en flåtesjef, en liten bedriftseier, eller bare en person på utkikk etter en varebil.

Nissan har både elektriske og dieseldrevne modeller, med stor dekning av forskjellige bruksområder blant både selve bilene og i ekstrautstyret man kan velge i.

Mer om Nissan varebiler

Nissan ble etablert i 1933, da Automobile Manufacturing Co., Ltd. overtok produksjonen av Datsun-biler fra Tobato Casting Co., Ltd.. Da krigen nærmet seg, overgikk selskapets produksjon fra små Datsun person- og lastebiler til å lage transportkjøretøy for militæret. I krigsårene produserte bedriften også motorer for militærets fly og torpedobåter. Etter krigen konsentrerte imidlertid selskapet seg igjen om å fremstille person- og lastebiler.
 
Etter mange tiår med blomstring havnet Nissan i slutten av forrige årtusen i vanskeligheter. For å komme seg ut av den vanskelige situasjonen, allierte Nissan seg med Renault i mars 1999, og målet for samarbeidet var å øke begge bedrifters lønnsomhet. Samtidig fikk Nissan utnevnt som sin nye administrerende direktør en brasilianer, Carlos Ghosn, som for tiden også fungerer som Renaults administrerende direktør.
 
Vekststrategiene ble startet på 2000-tallet
I slutten av 1999 publiserte Nissan sitt treårige omstillingsprogram (Nissan Revival Plan), som hadde som mål å gjøre Nissan lønnsom igjen gjennom omorganiseringer og effektiviseringer. Under gjennomføringen av programmet ble det arbeidet målbevisst for å gjøre modellutvalget mer attraktivt og øke konkurranseevnen, samtidig som man kuttet konsernets kostnader og gjeld. Målet for den ambisiøse planen ble oppnådd ett år før planen, ved utløpet av 2001.
 
Etter programmet ble en ny plan etablert ”Nissan 180”. Hensikten med denne strategien var å selge én million flere Nissan enn i 2001 innen 2004, samtidig ville man øke resultatgraden og eliminere nettogjelden.
Med Value-Up og Nissan GT2012 -strategiene ble Nissan en av verdens meste lønnsomme bilfabrikanter
 
Etter at målene for ”Nissan 180”-programmet ble oppnådd, gikk selskapet i 2005 over til ”Nissan Value-Up” -utviklingsplanen. Med denne strategien søkte Nissan vekst, langvarig lønnsomhet og bedre avkastning på investert kapital.
 Nissan GT 2012 var navnet på den neste forretningsplanen, med virkning for de neste fem årene: 1.4.2008–31.3.2013. GT i planens navn viser til vekst (growth) og T til tillit (trust). Planen konsentrerte seg om foretakets virksomhet på lang sikt samt firmaets ansvar overfor sine aksjonærer som et betydelig internasjonalt selskap.
 Nissan GT 2012 innebærer forpliktelser og bedriftsmessige gjennombrudd som henger sammen med selskapets virksomhet. Foretakets tre forpliktelser er:
1. Kvalitetsledelse: Ved siden av utviklingen av produktenes kvalitet har selskapet som hensikt å fortsette å effektivisere sin virksomhet for å forbede firmaets service, merkevare og høyere kvalitet i administrasjonen.
2. Bli ledende innen utslippsfrie biler: Nissan bringer i 2010 en ny elbil på markedet
i USA og Japan, og begynner markedsføringen av disse bilene til forbrukere globalt
i 2012.
3. Gjennomsnittlig vekst på fem prosent de neste fem årene (regnskapsperiodene 2008–2012): Veksten av omsetningen støttes av en produktplan som innebærer at Nissan lanserer 60 helt nye modeller i løpet av den neste femårsperioden samt 15 nye teknologier årlig fra 2009.
Men den økonomiske krisen, som forverret seg i løpet av 2008, tvang likevel frem en ny vurdering av GT2012 -planen, og under nedgangstidene besluttet man seg for å konsentrere seg om bare de to første forpliktelsene, dvs. høykvalitetsledelse og for å bli ledende innen utslippsfrie biler.